Všeobecné podmínky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY AKCÍ SKIALPOVÉ ŠKOLY

Všeobecné podmínky skialpinistických a horolezeckých akcí organizovaných Skialpovou školou.

Vedení skialpinistických a horolezeckých akcí

1.  Vedení skialpinistických a horolezeckých akcí podléhá legislativních požadavkům platných na území ČR nebo i dalšími legislativními podmínkami týkajících se této činnosti mimo území ČR.

2.  Vedení skialpinistických a horolezeckých akcí navíc podléhá pravidlům a zvyklostem organizací jakými jsou například: UIAGM, IKAR, místní spolky Horských vůdců či další, které tyto podmínky přímo určují nebo je případně mohou doplňovat.

3.  Vedení skialpinistických a horolezeckých akcí na území ČR je možné Horským vůdcem či aspirantem Horského vůdce UIAGM, horolezeckým instruktorem, instruktorem skalního lezení nebo podle legislativních požadavků a podmínek platných na území ČR.

4.  Vedení skialpinistických a horolezeckých akcí v horském prostředí je ale vždy prováděno výhradně Horským vůdcem UIAGM nebo Horským vůdcem UIAGM - aspirantem.

5.  Vedení skialpinistických a horolezeckých akcí se dojednává předem. Buď v rámci předem připravené nabídky nebo podle individuálních požadavků klientů.

Uzavírání dohody, rezervace, dojednávání podrobností, příprava, doprava

1.  Při uzavírání dohody s klientem vychází Skialpová škola především z pravidla, že obě strany se domlouvají zcela dobrovolně a ve vzájemné dobré víře především v podanou ruku, slíbené slovo a samozřejmě také i v jinak uskutečněnou dohodu.

2.  V případě vážného zájmu o konkrétní akci klient obdrží „Podrobné informace“ ke konkrétní naplánované či domluvené akci.

3.  „Podrobné informace“ ke konkrétní akci vždy minimálně osahují:

o  charakter

o  program

o  termín

o  místo setkání

o  rozepsané náklady (co je v ceně nebo případně i další nutné náklady)

o  způsob platby

o  nutné vybavení (případně i další doporučené vybavení)

o  doporučené povinné pojištění

o  další informace (doprava, stravování, nocleh, doporučené mapy a průvodce, důležité kontakty)

o  případně i další důležité podrobnosti či doporučení

4.  Při rezervaci dohodnutého termínu se skládá částka odpovídající 100%  z celkové dohodnuté ceny na účet jako závazné potvrzení rezervace.

5.  Při uzavírání dohody se vždy dozvíte, kdo povede váši skialpinistickou a horolezeckých akci.

6.  Při dojednávání podrobností k skialpinistické  a horolezecké akci je klient povinen upozornit na své případné zdravotní obtíže, které by mohli ovlivnit průběh celé akce (epilepsie, srdeční obtíže, astma, alergie, problémy s pohybovým ústrojím, starší zranění, úrazy či omrzliny, problémy s aklimatizací na konkrétní nadmořské výšky, výrazný strach z výšek, ...).

7.  Při dojednávání podrobností k skialpinistické  a horolezecké akci je vhodné, aby klient upozornil i na svou případnou slabší fyzickou připravenost na konkrétní akci.

8.  Při dojednávání podrobností ke skialpinistické  a horolezecké akci je klientovi případně i doporučeno, aby se snažil na tuto plánovanou akci dobře a důkladně připravit. Usnadní mu to pak celkový průběh a výstup si tak bude moci mnohem více užívat.

9.  Při dojednávání podrobností ke konkrétnímu skialpinistické  a horolezecké akci se bude organizátor konkrétní akce vždy snažit rozumně nakombinovat případnou dopravu. Pokud není uvedeno jinak nebo se obě strany nedomluvili na jiném způsobu, je doprava řešena především klientem.

Cena, Další nutné náklady

1.  Kalkulace ceny vychází z běžných a aktuálních tarifů platných pro členy ČAHV.

2.  Cena zahrnuje veškeré náklady nutné na uhrazení kompletních služeb vůdce či instruktora a jeho nutných nákladů. Do ceny se mohou také započítat i další možné služby, pomůcky, ...

3.  Termínem „Další nutné náklady“ se rozumí náklady nutné k uskutečnění plánované skialpinistické  či horolezecké akce (doprava, taxi, lanovky, vlaky, autobusy, chaty, penziony, kempy, polopenze, vstupné, ...)

4.  Pod termínem „Další nutné náklady“ se nerozumí další možné výdaje klienta (jídlo, pivo, víno, pohledy, mapy, ...)

Storno, ukončení, přerušení či změna túry

1.  Pokud není uvedeno jinak nebo nedošlo k oboustranné dohodě a skialpinistická či horolezecká akce je stornována ze strany klienta nejpozději do 1 měsíce před započetím konkrétní akce, nebude klientovi účtován žádný poplatek.

2.  Pokud není uvedeno jinak nebo nedošlo k oboustranné dohodě a skialpinistická či horolezecká akce je stornována ze strany klienta dříve než 3 týdny před započetím konkrétní akce, bude klientovi účtován stornovací poplatek ve výši 50% z celkové částky.

3.  Pokud není uvedeno jinak nebo nedošlo k oboustranné dohodě a skialpinistická či horolezecká akce je stornována ze strany klienta až během 3. či 2. týdne před započetím konkrétní akce, bude klientovi účtován poplatek ve výši 100% z celkové částky.

4.  Pokud není uvedeno jinak nebo nedošlo k oboustranné dohodě a skialpinistická či horolezecká akce je stornována ze strany klienta během posledního týdne nebo se klient nedostaví na dohodnuté místo setkání před skialpinistickou či horolezeckou akcí a nebo se dostaví a túra bude zrušena z důvodu nezpůsobilosti či nepřipravenosti klienta k zahájení akce, účtuje se klientovi 100% z celkové dohodnuté částky.

5.  Pokud je již před uskutečněním skialpinistická či horolezecká akce na plánované trase nevhodné počasí nebo jsou celkově špatné nebo nevhodné podmínky nebo je k dispozici výrazně špatná předpověď, může být celá akce přeorganizována a může tak dojít podle vzájemné dohody i ke změně cíle, programu či konkrétní trasy nebo může být celá akce přeložena podle vzájemné dohody i na nejbližší jiný volný termín.

6.  Pokud vůdce či instruktor přeruší či dodatečně pozmění skialpinistickou či horolezeckou  akci nebo ji i dokonce předčasně ukončí z důvodu náhlého zhoršení počasí či celkových podmínek, přání hosta nebo v důsledku nezpůsobilosti či nepřipravenosti klienta pro daný výstup, zůstává dohodnutá cena nezměněná.

7.  Pokud vůdce či instruktor přeruší či dodatečně pozmění skialpinistickou či horolezeckou akci nebo ji i dokonce předčasně ukončí z důvodu jeho nezbytné účasti na případné záchranné akci, zůstává dohodnutá cena nezměněná nebo se případně, při výrazném narušení programu, s klientem domluví na určité a pro obě strany schůdné variantě.

8.  Pokud se skialpinistická či horolezecká akce neuskuteční vinou Skialpové školy, je záloha vrácena s velkou omluvou a důkladným vysvětlením v plné výši.

Pojištění, odpovědnost

1.  Vysokohorská turistika, horolezectví, skialpinismus ale i další pohyb ve volné přírodě či v rámci sportovních areálů jsou vždy potencionálně nebezpečné aktivity a není proto možné vyloučit riziko zranění bez pochybení vůdce. Proto jsou všichni klienti povinni řešit si sami své osobní úrazové pojištění a pojištění případných léčebných výloh, které bude plně odpovídat plánovanému druhu aktivit.

2.  Vůdce ani instruktor nebudou brát při případné záchranné akci či ošetření klienta ohled na to, jestli má klient účinné pojištění či ne.

3.  V průběhu vedení skialpinistické či horolezecké akce přebírá vůdce za klienta odpovědnost vyplývající z jeho statutu Horského vůdce UIAGM a jeho profesního pojištění.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Skialpová škola

Mgr. Jan Novotný

Železničářská 442

54101 Trutnov

E: info@skialpovaskola.cz

T: CZ +420777669563

    AT +436641737705

IČ:73767441

Bankovní spojení:

213662438/0300

Členství

Ivbv-bily

Logo-01

Isia-1

Partneři

Bca_master-logo_pantone-303-c

Logo-03

Image002

Najdete nás

Tiráž